Tuổi trẻ - Nhật ký

Ba câu trả lời lớn từ giáo lý Duyên Sinh

nguoiphattu.com - Chưa tu, thích được làm Thầy/Tu rồi, chỉ muốn độ bầy vô minh/Chưa tu, rộn rã sắc thinh../Tu rồi vô sự, an bình quí hơn/Chưa tu, bỏ vọng tìm chơn.Tu rồi, lấy bỏ là nhơn luân hồi...

giao_ly_duyen_sinh.jpg

Hỏi: Con ngươi từ đâu đến?

Đáp: Con người từ quá khứ đến, từ những gì chúng ta đã làm trước đây; từ những công việc vẫn chưa làm xong; từ những cái xấu và tốt trong quá khứ; từ tăm tối vô minh của chúng ta; từ những tham muốn của chúng ta.

Vì thế, có thể nói chúng ta đi vào kiếp sống hiện tại này, mang theo với chúng ta những cái tốt và cái xấu của quá khứ.

Hỏi: Tại sao chúng ta lại ở đây?

Đáp: Chúng ta ở đây là vì quá khứ, nghiệp quá khứ khiến cho có tái sanh trong kiếp hiện tại và từ hiện tại sẽ tiếp tục tái sanh trong tương lai; chúng ta được đem đến đây bởi chính những buồn vui của chúng ta, và hầu hết chúng ta đều bị dẫn đến đây bởi tham ái, và chúng ta sẽ tồn tại ở đây cho đến khi nào cái tham ái ích kỷ của chúng ta được đoạn trừ. Đối với người trí, kiếp sống mà chúng ta đang sống ở đây là một cơ hội để loại bỏ cái gánh nặng mà chúng ta đã tích lũy trong quá khứ; để loại trừ những tà hạnh, tà kiến của chúng ta; để loại trừ những ý niệm sai lầm về sanh và tử; bỏ lại đằng sau tất cả mọi sự và đặt chân lên trên con đường trung đạo.

Hỏi: Chúng ta sẽ đi về đâu?

Đáp: Chúng ta sẽ đi theo quả của những nhân chúng ta đã làm. Những ai công việc (cần làm) chưa làm xong sẽ tiếp tục đi loanh quanh trong vòng luân hồi và phải quay trở lại để  làm tiếp công việc ấy. Những ai đi theo con đường trung đạo và đã hoàn tất những công việc (cần làm) của họ sẽ đạt đến Niết-bàn, sự diệt hoàn toàn của mọi khổ đau.

- Gỡ bỏ tấm mặt nạ vô minh là công việc (cần làm) của con người.

- Giữ thăng bằng giữa những pháp thế gian (được mất, hơn thua) là con đường của bậc giác ngộ.

Thưởng ngoạn cuộc đời nhưng không để bị vướng mắc trong lối sống trần tục là pháp của đấng Thế Tôn.

Xuất ly cuộc sống trần tục để bước vào đời sống tâm linh cao quý hơn là lời khuyên của Đức Phật. An trú trong Niết bàn, thực tại, thường hằng là cứu cánh miên trường cho người Phật tử.

Namo Buddhaya

thich_tanh_tue_1.jpg

Hình ảnh buổi thuyết giảng đề tài: "Nhận Thức Đúng Về Niết Bàn & Cực Lạc "

do Hội Phật học ĐUỐC TUỆ Nam Cali tổ chức - Sunday 08- 07 2018.

thich_tanh_tue_2.jpg

Tu là.. khéo biết những gì chưa tu.

Chưa tu chấp trách lỗi người

Tu rồi, lỗi ấy không ngoài chính ta

Chưa tu, hở chút ba hoa..

Tu rồi, nhìn lại, đấy là trẻ con..

Chưa tu, thế sự chen bon.

Tu rồi, chỉ cốt vẹn toàn nội tâm.

Chưa tu, đụng đến nổi sân

Tu rồi, mặt đỏ.. lặng thầm soi gương..

Chưa tu mười ghét, một thương

Tu rồi độ lượng trùng dương cõi lòng

Chưa tu, xuôi ngược đèo bòng

Tu rồi, vui bước ngược dòng thế nhân..

 

Chưa tu muốn bội hơn cần

Tu rồi nguyện bỏ dần dần.. ''cái thêm''..

Chưa tu, nghịch cảnh là rên

Tu rồi, nhờ đó mà nên đạo mầu

Chưa tu, van vái, khẩn cầu

Tu rồi, nhớ.. ''Hạt Minh Châu '' của mình

Chưa tu, năm dục kết tình

Tu rồi, thấy cảnh, quay gìn giữ tâm..

 

Chưa tu, nói, thuyết cao thâm

Tu rồi, lặng lẽ.. âm thầm thực thi.

Chưa tu, thích thú thị phi

Tu rồi, Như Thị, có chi để màng!

Chưa tu, mộng tưởng Niết bàn

Tu rồi, Phật giữa trần gian phút này..

 

Chưa tu, thích được làm Thầy

Tu rồi, chỉ muốn độ bầy vô minh.

Chưa tu, rộn rã sắc thinh..

Tu rồi vô sự, an bình quí hơn.

Chưa tu, bỏ vọng tìm chơn

Tu rồi, lấy bỏ là nhơn luân hồi.

Chưa tu, đời thấy đơn côi

Tu rồi, bạn hữu không ngoài giác tâm

- Kiếp người hữu hạn trăm năm

Tu rồi, biết bỏ mê lầm- ấy tu..

Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan