Ngày truyền thống PG

Tắm Phật và ước nguyện Phật đản

nguoiphattu.com - Tắm Phật và ước nguyện Phật đản
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca - Nguyện xin lòng từ luôn rộng mở

Nam mô Bổn Sư Thích Ca - Nguyện xin trí tuệ luôn tăng trưởng

Nam mô Bổn Sư Thích Ca - Nguyện xin nghiệp chướng thảy tiêu trừ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca - Nguyện luôn tinh tấn tạo phước lành

Nam mô Bổn Sư Thích Ca - Nguyện xin sức khỏe và an lạc

Nam mô Bổn Sư Thích Ca - Nguyện cầu thế giới được hòa bình

Nam mô Bổn Sư Thích Ca - Nguyện cầu quốc độ luôn hưng thịnh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca - Nguyện cầu muôn dân được bình an

Nam mô Bổn Sư Thích Ca - Nguyện cầu Sư trưởng mãi khang ninh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca - Nguyện cầu Mẹ Cha được sống lâu

Nam mô Bổn Sư Thích Ca - Nguyện cầu Đàn-na tăng phước huệ

Con Nay Nhất Tâm Đảnh Lễ:
Nhất tâm Kính Lạy, Đức Phật Sơ Sinh, Dưới Cây Hoa Vô Ưu, Nơi Vườn Lâm Tỳ Ni Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.(Đọc 3 lần)

Kinh lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni


           
Tu Viện Huệ Quang

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan