Phật sử-Tưởng niệm

Lời tưởng niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

nguoiphattu.com - Bằng tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, vô úy của Đạo Phật, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã nêu cao gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng vì đồng bào, đồng đạo, nhất là sự tồn vong của Đạo pháp và tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các Tôn giáo, được ghi trong bản tuyên ngôn 5 nguyện vọng của Tổng hội Phật giáo Việt Nam phải được thực thi.

Tinh thần Bồ Tát Thích Quảng Đức

Tại sao trái tim Ngài Quảng Đức thiêu không cháy?

Chùm ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

LỜI TƯỞNG NIỆM BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

Nhân kỷ niệm lần thứ 50 Bồ tát vị Pháp thiêu thân

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch…

Kính thưa…

Kính thưa Quý Liệt vị,

Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm, đạo vị với tinh thần tri ân, báo ân của người con Phật giữa lòng thành phố mang tên Hồ Chủ tịch kính yêu, lịch sử tên vàng, trong ngày Lễ Kỷ Niệm lần thứ 50 Bồ Tát THÍCH QUẢNG ĐỨC vị pháp thiêu thân, hiệp kỵ chư Thánh tử Đạo đã hy sinh cho Đạo pháp trường tồn và Dân tộc độc lập, thống nhất đất nước, được tổ chức tại Văn phòng Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức mang tôn hiệu của Ngài, cho phép chúng tôi thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh và Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam có đôi dòng tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Bồ Tát,

Lửa ngất tòa sen mãi đượm hồng

Pháp thân lồng lộng tựa hư không

Danh thơm còn mãi trang thanh sử

Quả tim bất diệt, đóa sen hồng.

Thật vậy, cách đây 50 năm, cũng vào thời điểm này, giữa Thành phố Sài Gòn, thủ đô của chế độ Ngô Đình Diệm, Phật giáo Miền Nam đã dấy lên những phong trào đấu tranh đòi độc lập tự do dân chủ, thống nhất Tổ quốc của các tầng lớp nhân dân, thành phần xã hội. Nhất là phong trào đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các Tôn giáo của Phật giáo đồ Việt Nam vì chính sách kỳ thị tôn giáo, gia đình trị của Ngô Đình Diệm. Trong khí thế bừng bừng quyết tử để Đạo pháp được trường tồn, thì xuất hiện một nhục thân Bồ Tát, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức, với tinh thần vô ngã vị tha, trọn một đời lập chí siêu phàm, suốt một kiếp hiện thân Đại Sĩ. Như Bồ Tát đã từng huấn thị:

“Đạo pháp mất còn mới là điều hệ trọng

      Xác thân này như cát bụi phù du”

Bằng tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, vô úy của Đạo Phật, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã nêu cao gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng vì đồng bào, đồng đạo, nhất là sự tồn vong của Đạo pháp và tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các Tôn giáo, được ghi trong bản tuyên ngôn 5 nguyện vọng của Tổng hội Phật giáo Việt Nam phải được thực thi. Bồ Tát đã mượn ngọn lửa thiêng để tự thiêu thân bảo tồn Phật Pháp vào sáng ngày 20 tháng 4 nhuần năm Quý Mão (11/6/1963) giữa đại lộ Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Chính ngọn lửa thiêng hùng tráng, từ bi cao ngất tòa sen, đã nâng hình hài Bồ Tát vào thế giới bất diệt, hình ảnh ấy đã in đậm trong ký ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam và nhân loại trên thế giới, cùng trang sử vàng son của Phật giáo Việt Nam, kể từ đó:

Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác

Trong vô hình tỏa sáng nét Từ bi.

Bằng tinh thần bất bạo động, vô úy, không một tấc sắt trong tay, với tình thương và trí tuệ sáng ngời dũng cảm, bằng đức Đại hùng, đại lực, đại từ bi của Bồ Tát, Ngài đã lấy tình thương xóa bỏ hận thù, lấy tình thương phủ lên sắt thép, lấy tình thương hóa giải bạo tàn. Và trước khi sắp vĩnh viễn cõi đời, viên mãn Bồ Tát đạo, Ngài vẫn còn nhắn nhủ:

“Tôi nằm xuống Tăng Ni hãy tiến tới

      Quyết hy sinh giữ lấy đạo vàng”

Chính ngọn lửa thiêng hùng tráng, mầu nhiệm, quả tim bất diệt và sự hy sinh to lớn của Bồ tát Quảng Đức là nhân tố tích cực, hun đúc tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đã tạo thành một khối thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1964 và thống nhất Phật giáo Việt Nam cả nước, hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 là đỉnh cao của thời đại và lịch sử Phật giáo Việt Nam .  

Thắm thoát, 50 năm đã trôi qua, dù không gian có biến dịch, thời gian có đi qua, quá khứ đã lui về dĩ vãng, lịch sử có sang trang, nhưng công đức mà Bồ Tát và chư Thánh tử Đạo đã hy sinh cho Đạo Pháp trường tồn, chúng sinh an lạc, tự do tín ngưỡng được tôn trọng sẽ còn sống mãi trong lòng người con Phật Việt Nam và lịch sử Phật giáo Việt Nam cùng thế giới. Đặc biệt, con đường được mang tên Người - Thích Quảng Đức, chạy ngang qua chùa Quán Thế Âm, quận Phú Nhuận, giữa lòng Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, là một minh chứng hùng hồn cho lịch sử, mà thế hệ trước cũng như những thế hệ sau của nhân dân thành phố, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh mãi mãi ghi nhớ và trân trọng. Quả thực: “Muôn kiếp uy nghi ngôi Bảo tháp. Khói vẽ nên hình bóng vĩ nhân”.

Với trái tim bất diệt, nhiệm mầu, trái tim biểu thị của sự kết tinh bao nghị lực kiên cường, lòng quả cảm bất khuất trung kiên, bằng tinh thần, ý chí, hồn thiêng sông núi của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, đã hun đúc nên con người Thích Quảng Đức, là một kỷ vật vô cùng quý báu mà Ngài đã để lại cho Tăng Ni, Phật tử chúng ta, đã trở thành bảo vật chung của Quốc gia Dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Quả tim bất diệt ấy là đóa hoa sen tươi thắm bất nhiễm, là viên ngọc vô giá, long lanh như ngọc lưu ly thanh tịnh đã được nung đến độ cao của lửa thế gian hữu hạn, nhưng vẫn sáng ngời sắc thái tự nhiên bất diệt giữa lòng các pháp hữu vi giả tạm. Như Ngộ Ấn Thiền sư đã nói:

“Trên núi ngọc thiêu màu vẫn đượm

Trong lò sen nở sắc thường tươi”

          Và còn biết bao vị Tăng Ni, Phật tử, chư Thánh tử vì Đạo, đã noi gương đại hùng lực, đại từ bi của Bồ Tát thiêu thân cúng dường Tam bảo, quyết chí hy sinh cho Đạo pháp trường tồn, cho nước nhà độc lập, thống nhất Tổ quốc, hạnh phúc và phồn vinh, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Quả thật:

“Xác ai ngã xuống đất này

Cho hoa Đạo pháp ngày ngày thêm tươi”  

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm lần thứ 50, ngày Bồ Tát vị pháp thiêu thân, chư Thánh tử vì Đạo đã hy sinh cho Đạo pháp trường tồn, cho chúng ta được sống và hưởng thụ những thành công tốt đẹp và không ngừng phát triển của Phật giáo Việt Nam hơn 5 thập niên qua, với sự hình thành và phát triển liên tục, trang nghiêm, huy hoàng vững mạnh của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển ở thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo.

Để kỷ niệm và tri ân Bồ Tát Thích Quảng Đức, chư Thánh tử vì Đạo, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta phải nỗ lực phát huy Chánh pháp, phát triển Giáo hội và làm cho truyền thống yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh trên đường phát triển, gắn kết một cách nhuần nhuyễn trong tinh thần dân tộc Việt Nam và giữ vững nền hòa bình thế giới, độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam thân yêu.

Mong rằng ngọn lửa thiêng hùng tráng, vô úy, từ bi của Bồ Tát Thích Quảng Đức và pháp thân lồng lộng của Ngài, gương hy sinh cao cả của chư Thánh tử Đạo sẽ soi đường dẫn lối cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam hoàn thành sứ mạng lịch sử thiêng liêng trọng đại, phát triển vững mạnh, trang nghiêm, ổn định trong lòng dân tộc, làm tốt Đạo đẹp Đời, góp phần làm giàu đẹp đất nước Việt Nam và thành phố mang tên Hồ Chủ tịch kính yêu ngày càng phát triển văn minh, tiến bộ.

Kính mong Pháp thân Bồ Tát và Giác linh chư Thánh tử Đạo thùy từ chứng giám !

NAM MÔ VỊ PHÁP THIÊU THÂN QUẢNG ĐỨC BỒ TÁT

MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

GHPGVN
Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan