Phật sử-Tưởng niệm

Thành kính tưởng niệm trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

nguoiphattu.com - Đại lão HT. Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh.Viện chủ chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM); Viện chủ chùa Vạn Linh (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

 

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

Thích Nhật Từ khể thủ

 

 

Năm Đinh Tỵ, tại Mỹ Luông, Sa Đéc

Một cao tăng tái kiếp làm hài nhi

Thân tướng đỉnh đạt, cốt cách phương phi

Trong gia đình, mẹ cha đều tin Phật.

 

Mồ côi cha khi vừa tròn ba tuổi

Lại vĩnh biệt mẹ lúc được bảy xuân

Dù tuổi trẻ, nhìn thấy đời bất hạnh

Nghiên tầm Phật pháp, quyết chí đi tu.

 

Từ bỏ cao sang, ăn chay, niệm Phật

Hai mươi mốt tuổi, cầu đạo xuất gia

Đến Chùa Vạn Linh, núi Cấm, tầm sư

Rằm tháng 2 được bổn sư thế phát.

 

Ngày đêm tinh tấn, ít ngủ, siêng tu

Kinh điển thuộc làu trong thời gian ngắn

Hai ba tuổi, lên Sài Gòn, Thị Vải

Rồi ra Bình Định, đọc Từ Bi Âm.

 

Hai mươi bốn tuổi, đến Chùa Tây Thiên

Nương tăng thống Thích Giác Nhiên học đạo

Cùng các ngài Thiện Hòa, Thiện Hoa kết bạn

Học Duy thức, Lăng Nghiêm, tâm trí sáng thông.

 

Hai lăm tuổi thọ Sa-di tại Quốc Ân

Một năm sau, xong Trung đẳng Phật học

Hăm chín tuổi, ngài tốt nghiệp Cao đẳng

Từ dạo đó, quyết cất bước độ sinh.

 

Làm quản đốc An Nam Phật học viện

Cùng ngài Trí Quang, giúp đỡ học Tăng

Đưa bốn mươi Tăng vào Lưỡng Xuyên Phật học

Đào tạo Tăng tài, hưng hiển miền Nam

 

Hăm chín tuổi, đăng đàn Tỳ-kheo thọ giới

Tại Chùa Long An, Sa Đéc quê hương

Cùng năm này, ngài cùng tổ Thiện Hoa

Thành lập Phật học Phật Quang, hoằng pháp

 

Băm hai tuổi, cùng ngài Huyền Dung đức độ

Lập Liên Hải Phật học trường, độ Tăng

Băm lăm tuổi, ngài cùng tổ Thiện Hòa

Lập Phật học đường Nam Việt tại Ấn Quang

 

Phật giáo miền Nam xán lạn từ đây

Hành trình hóa độ thênh thang rộng mở

Băm chín tuổi, ngài xây chùa Vạn Đức

Lập Cực Lạc liên hữu, phát triển Tịnh tông.

 

* Bốn ba tuổi, ngài làm Trị sự phó

Giáo hội Tăng già toàn quốc Việt Nam

Mở các giới đàn Pháp Hội, Ấn Quang

Truyền bá giới luật, tiếp tăng độ chúng.

 

Bốn lăm tuổi, ngài làm Phó viện trưởng

Phật học viện Trung phần Hải Đức, Nha Trang

Tuyên giảng giới luật, giáo pháp cao minh

Giúp người hiểu đạo, hoằng truyền Phật pháp.

 

Năm mươi tuổi, ngài làm Chánh Thư ký

Viện Tăng Thống GHPGVNTN

Năm mươi bốn tuổi, ngài làm Viện trưởng

Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm.

 

Rồi từ đó, Cố vấn Tổ đình Ấn Quang

Trưởng khoa Phật học, Đại học Vạn Hạnh

Rồi Chủ tịch Hội đồng phiên dịch Tam tạng

Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo PG bấy giờ

 

Khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự

Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Sài thành

Rồi Chủ tịch Hội đồng Trị sự lâu nhất

 

Ngoài giới luật, ngài chuyên dịch kinh điển

Kinh Pháp Hoa, Kinh Bát-nhã, Niết-bàn

Kinh Hoa Nghiêm, Đại Bửu Tích cao siêu

Kinh Địa Tạng, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện

 

 

Giới bổn Bồ-tát, Giới bổn Tỳ-kheo

Được biên soạn dễ hiểu, dễ hành

Pháp Hoa Cương yếuThông nghĩa rõ ràng

Soạn Kinh Tam Bảo thọ trì sớm tối

 

Ngộ Tánh luận, Đường về Cực Lạc

Rồi viết Cực Lạc liên hữu chuyên tu

Cuộc đời ngài như một vầng trăng

Xóa tăm tối, trừ mê, khai tuệ giác

 

Đường Phật sự, ngồi vô vi nhưng tỏ suốt

Tâm khai thông, đời đạo đều hanh thông

Cười lặng lẽ, an nhiên như núi lớn

Giảng kiệm lời, soi thấu đến nguồn tâm

 

Chín mươi tám năm, trụ ở Ta-bà

Duyên đã mãn, nhẹ nhàng buông tứ đại

Xả bỏ huyễn thân, thể nhập pháp thân

Sinh tử chẳng bận lòng, an nhiên tự tại.

 

(Sài Gòn, ngày 29-3-2014)


Ghi chú:

        Các chữ viết nghiêng là các tác phẩm và dịch phẩm của Trưởng lão Hòa thượng

Thích Nhật Từ khể thủ

Từ khóa
Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan