Phật sử-Tưởng niệm

Kính đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

nguoiphattu.com - Kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng, nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc và sớm hội nhập Tà Bà để hoàng hóa cứu độ chúng sanh. Con nhờ vào những bộ Kinh Đại Thừa của Ngài dịch: Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Hoa Nghiêm… mà ngộ được chánh pháp của Phật Thích Ca. Công đức của Ngài không sao tả nên lời được!
Thạch trụ Phật giáo Việt nam
Đại thừa Ngài dịch chỉ nam Niết Bàn
Đọc kinh Ngài dịch Tâm an
Pháp Hoa Phật dạy một đàng vững tu.
 
Lục độ chiếc áo vân du
Sanh dòng Bồ Tát sạch ngu nẻo về
Muôn phương hoàng hóa mọi bề
Y tam thừa giáo tràn trề hỷ hoan.
 
Một y một bát phương ngàn
Duyên trần đã hết đăng đàn về Tây
Liên trì sen đở phí tây
Di Đà Phật hiện, vây quanh thánh hiền.
 
Nghe tin chánh động mọi miền
Nguyện cầu thánh giả đăng liền tịnh ban
Nguyện sớm trở lại Tà Bà
Chèo thuyền lục độ một nhà thượng sanh.


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan