Tác phẩm - Nghệ thuật - Đồ hoạ

Chùm ảnh 21 vị đại đệ tử của Đức Phật

nguoiphattu.com - BBT Người Phật Tử xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh chân dung 21 vị đại đệ tử của Đức Phật được các họa sĩ Srilanka vẽ độc đáo bằng sơn dầu.

Những vị đại đệ tử thời Đức Phật gồm có: Ven Nanda; Ven Kaludayi; Ven Bakkula; Ven Angulimala; Ven Maha Kappiya; Ven Bahiya Daruciriya; Ven Anna Kondanna; Ven Lakuntaka Bhaddiya; Ven Pilindivaccha; Ven Maha Kassapa; Ven Kaligodhaputta Bhaddiya; Ven Rahula; Ven Sunaparanta Punna; Ven Savali; Ven Sagata; Ven Cunda; Ven Dabba Mallaputta
Ven Assaji; Ven Upavana; Ven Maha Kaccana; Ven Pindola Bharadvaja.

nguoiphattu_com dai de tu phat0.jpg

Ven Nanda

nguoiphattu_com dai de tu phat1.jpg

Ven Kaludayi

nguoiphattu_com dai de tu phat2.jpg

Ven Bakkula

nguoiphattu_com dai de tu phat3.jpg

Ven Angulimala

nguoiphattu_com dai de tu phat4.jpg

Ven Maha Kappiya

nguoiphattu_com dai de tu phat5.jpg

Ven Bahiya Daruciriya

nguoiphattu_com dai de tu phat6.jpg

Ven Anna Kondanna

nguoiphattu_com dai de tu phat7.jpg

Ven Lakuntaka Bhaddiya

nguoiphattu_com dai de tu phat8.jpg

Ven Pilindivaccha

nguoiphattu_com dai de tu phat9.jpg

Ven Maha Kassapa

nguoiphattu_com dai de tu phat10.jpg

Ven Kaligodhaputta Bhaddiya

nguoiphattu_com dai de tu phat11.jpg

Ven Rahula

nguoiphattu_com dai de tu phat12.jpg

Ven Sunaparanta Punna

nguoiphattu_com dai de tu phat13.jpg

Ven Savali

Sivàli Ngài sanh ra là con của Suppavàsà, công chúa con vua, trong thời đức Phật hiện tại. Khi mẹ ngài không sinh đẻ được và nằm chịu đau khổ trong bảy ngày, bà nói với người chồng: 'Trước khi tôi chết tôi sẽ bố thí', và nàng bảo chồng đi mời Thế Tôn đến, nói đến hiện trạng của nàng và dặn chồng ghi nhớ những lời Thế Tôn nói. Người chồng làm theo lời vợ dặn và bậc Ðạo Sư nói: 'Mong rằng Suppavàsa, con của dòng họ Koliya được hạnh phúc! Mong nàng được hạnh phúc, sức khỏe và sanh được đứa con trai khỏe mạnh'. Trước khi người chồng về, Suppavàsa đã sanh được đứa con trai và khi nghe chồng kể lại câu chuyện, nàng dặn chồng cúng dường đức Phật và chúng Tăng trong bảy ngày. Vì người con được sanh, đem lại hoan hỷ cho tất cả mọi người, nên được đặt tên là Sìvali.

Sau khi sanh bảy ngày, ngài có thể làm được bất cứ việc gì. Tôn giả Sàriputta đến và khuyên ngài xuất gia, lấy đề tài sự đau khổ khi được sanh làm đề tài tu hành. Khi nắm tóc thứ nhất được cắt đứt, ngài chứng Sơ quả. Khi nắm tóc thứ hai được cắt đứt, ngài chứng Nhị quả. Như vậy cho đến nắm tóc thứ tư và ngài chứng quả A-la-hán. Có chỗ nói cùng ngày ngài đi đến ở một chòi lá, và suy tư đến sự đau khổ phải nhẫn chịu khi thọ sanh. Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán.

nguoiphattu_com dai de tu phat14.jpg

Ven Sagata

nguoiphattu_com dai de tu phat15.jpg

Ven Cunda

nguoiphattu_com dai de tu phat16.jpg

Ven Dabba Mallaputta

nguoiphattu_com dai de tu phat17.jpg

Ven Assaji

nguoiphattu_com dai de tu phat18.jpg

Ven Upavana

nguoiphattu_com dai de tu phat19.jpg

Ven Maha Kaccana

nguoiphattu_com dai de tu phat20.jpg

Ven Pindola Bharadvaja

Triệu Cái

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan