Văn học - Tùy bút

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Đức Niệm

nguoiphattu.com - Từ tấm bé mất mẹ lìa cha, thấy cõi đời sắc sắc không không/Đến lúc lớn theo Thầy học bạn, hiểu cảnh Phật không không sắc sắc/Năm mười ba, cắt tóc xanh thề đoạn nghiệp trần ai...

Niệm đức sâu dày Cố Hòa thượng Thích Đức Niệm

Viên tịch ngày 20 tháng 10 năm 2017 tại California, Hoa Kỳ

(Bài của đại diện Tăng Ni sinh khóa 2,Trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 2)

ht duc niem nguoiphattu1.jpg


Than ôi!

Cố quận ấy - Miền Cát trắng[1] trắng vành khăn thương tiếc Thiền tăng

Quê người đây - Xứ Cờ hoa[2] hoa thượng phẩm đón chào Đại sĩ.


Thế là :

Củi hết lửa tắt[3]

Nghiệp lặng duyên không.

Người ra đi : Trời Bát nhã thênh thang, gió đón mây đưa

Kẻ ở lại : Đất trần ai ảm đạm, sao mờ trăng ám.


Nhớ Giác linh xưa :

Từ tấm bé mất mẹ lìa cha, thấy cõi đời sắc sắc không không

Đến lúc lớn  theo Thầy học bạn, hiểu cảnh Phật không không sắc sắc.

Năm mười ba, cắt tóc xanh thề đoạn nghiệp trần ai

Tuổi hăm bốn, thọ y vàng[4] nguyện nối dòng Phật chủng.


Rồi từ đó :

Miền Vĩnh Long đêm ngày một lòng tu Giới, Định, Tuệ, nối gót tiền nhân

Chùa Phổ Đà ngày đêm  chuyên tâm học Kinh, Luật, Luận, truyền trao mạng mạch.

Già Lam ấy, dưới chân đức Thầy, học tập  Nội, Ngoại, Đại, Tiểu; trăng Lăng Già soi sáng trần tâm

Vạn Hạnh đây, bên bậc Mô phạm, trau dồi Kim, Cổ, Đông, Tây; hoa Ưu Bát ngát thơm Phật cảnh.


Đến khi :

Tiếp chúng độ tăng,

Kế thừa Tổ ấn

Trên kính dưới nhường

Gần xa quý mến.


Duyên đã đến :

Nơi đất khách, dựng chùa Ưu Đàm, thỉnh hồi chuông sớm xóa tan bao tục lụy

Xứ Cờ hoa, trụ trì Kim Cương, gõ tiếng mõ chiều gạt sạch mọi ưu tư.


Những tưởng :

Thế thọ trăm năm

Pháp âm bất tuyệt.


Nào ngờ :

Chùa Ưu Đàm : Hoa tàn, nguyệt khuyết;  thân ngũ uẩn trả lại trần gian mộng ảo

Chốn thư phòng : Sách xếp, đèn không, hình Đại sĩ về miền Lạc cảnh Vô ưu.


Thế là từ đây :

Bạn học xưa, biết tìm ai hỏi câu Phật pháp?

Chén trà thơm, biết cùng ai bàn chuyện tri âm?

Giấy ngắn tình dài

Khôn ngăn dòng lệ.


Vĩnh biệt Thiền huynh !


Cố quận, Phương Ngoại am, 27/10/2017

Thay mặt Tăng Ni sinh Khóa 2,

Trường Cao Cấp Phật học Việt Nam cơ sở 2,

Gziác Dzung Ngã

khấp bái


[1] Miền Cát trắng : Quê hương Quảng Ngãi, sinh quán của Hòa Thượng.

[2] Xứ Cờ hoa : Hoa kỳ, nơi Hòa thượng hành đạo.

[3] Phẩm Tựa thứ nhất trong kinh Pháp Hoa có đoạn :” Đêm đó Phật diệt độ, như củi hết lửa tắt”.

[4] Thọ Đại giới.

HUONG SEN BUDDHIST TEMPLE

CHÙA HƯƠNG SEN

19865 Seaton Ave, Perris, CA 92570

Tel: (951) 657-7272, Cell: (951) 616-8620

huongsentemple@gmail.com, www.huongsentemple.com

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Kính gởi,

Hòa Thượng Thích Minh Đạt - Trưởng ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến của Cố Hòa thượng Đức Niệm, Chùa Ưu Đàm, Bắc Cali, Hoa Kỳ.

Con là Tỳ Kheo Ni Giới Hương, chư ni và các Phật Tử Chùa Hương Sen, Perris, CA, vừa hay tin Hòa Thượng vì bịnh duyên đã xả báo thân tại thế giới Ta Bà huyễn hóa vào lúc 11:40 sáng, ngày 20 tháng 10 năm 2017, nhằm ngày Mùng Một tháng 9 năm Đinh Dậu, tại Thành Phố Marina, California, Hoa Kỳ, với thế thọ 65 và 40 năm hạ lạp.

Hòa Thượng ra đi không những để lại bao nhiêu tiếc thương, kính quý của chư Tăng, Ni, đồng hương Phật Tử trong và ngoài nước, mà còn là một mất mát lớn lao đối với Môn Đồ Pháp Quyến và Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như cho tất cả các Tăng Ni sinh Khóa II Cao cấp  Phật Học (1988-1992) tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Sài Gòn học cùng chung với Hòa thượng một lớp. Thật là:

Thầy về trong cõi Chân không

Đóa Sen đưa tiễn ngậm ngùi tiếc thương.

Thay mặt cho quý Thầy cô Tăng ni sinh Khóa II Cao Cấp Phật học và Ni chúng cùng quý  Phật Tử Chùa Hương Sen, Perris, CA, chúng con xin hướng về Lễ Tang Đài, thành kính cầu nguyện Giác Linh Thầy:

ĐỨC từ tỏa khắp

NIỆM khai kiến Phật.

Nhân dịp này, chúng con kính gởi lời chia buồn đến Chư Tăng Chùa Ưu Đàm và môn đồ pháp quyến của Hòa thượng Tân viên tịch lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát to tát này.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Mưa mùa thu, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Thành tâm bái bạch,

Thích Nữ Giới Hương

(Một người bạn chung lớp bốn năm dưới mái trường Vạn Hạnh)

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan