Văn học - Tùy bút

Vô thường cũng hay !

nguoiphattu.com - Xưa nay bài học vô thường/Hiểu xong chợt biết mình là sương bay/Quy luật phải có đổi thay/Tâm ngu mới sáng, tâm ngây chuyển thiền

Vì tất cả đều do nhân duyên, nên tất cả là vô ngã, bởi vô ngã nên đổi thay vô thường. Nhưng ta đau khổ không phải bởi vô thường, vì vô thường là quy luật vận động. Ta đau khổ bởi những thứ đều vô thường mà ta muốn nó thường. Vì vậy vô thường cũng có tích cực của nó. Có quy luật vận động mới có sự phát triển, người ngu hoá khôn, người tội thành thánh....

biet-song-vo-thuong.jpg

Vô thường... khóc!

Vô thường là sự đổi thay
Vô thường là cuộc nghe cay mắt mình
Khép tai che mắt không nhìn
Vô thường vẫn đến như hình theo ta.

Bởi vì vạn vật không bền
Nhân duyên giả tụ hợp nên hình hài
Gặp rồi phải có chia phai
Phù dung đẹp xấu sớm mai cũng tàn

Tích cực!

Xưa nay bài học vô thường
Hiểu xong chợt biết mình là sương bay
Quy luật phải có đổi thay
Tâm ngu mới sáng, tâm ngây chuyển thiền

Hiểu rồi chợt nhớ chợt thương
Người thân hôm cũ cùng hương hôm nào
Hiểu rồi tránh né ồn ào
Trang kinh sinh tử dẫn vào an nhiên

Pleiku 9/11/2017

Thích Quang Hướng

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan