Ý kiến - Trao đổi - Dư luận

So sánh Hoa Ưu Đàm của Pháp Luân Công và trứng côn trùng công bố bởi trường đại học Ohio State University

nguoiphattu.com - Một số học viên Pháp luân công cố tình xuyên tạc kinh Phật rồi gán ghép một loài sinh vật lạ (trứng côn trùng, hoặc nấm nhầy) là hoa Ưu Đàm trong kinh Phật

nguoiphattu-com hoa uu dam phap luan cong0.jpg

Nguồn: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/11/159905.html

nguoiphattu-com hoa uu dam phap luan cong1.jpg

Hình ảnh Hoa Ưu Đàm công bố bởi trang web Minhhui.org của Pháp Luân Công

http://en.minghui.org/html/articles/2014/4/4/30.html

nguoiphattu-com hoa uu dam phap luan cong2.jpg

nguoiphattu-com hoa uu dam phap luan cong3.jpg

Hình ảnh Hoa Ưu Đàm công bố bởi trang web clearwisdom.net của Pháp Luân Công

http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/3/6/115183.html

nguoiphattu-com hoa uu dam phap luan cong4.jpg

Hình ảnh trứng côn trùng công bố bỏi đại học Ohio State University.

Nguồn: https://ohioline.osu.edu/factsheet/ent-72

Trịnh Quang Minh

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan