Ý kiến - Trao đổi - Dư luận

Tâm thư tri ân của Đại đức Thích Tâm Mẫn

nguoiphattu.com - ...Nay tâm nguyện đã hoàn mãn, Tâm Mẫn có đôi lời xin thành kính tri ân công đức của chư Tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, cùng các cấp chính quyền đã trợ duyên...
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni.

Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử.

Với bốn trọng ân đức Phật dạy là: Ân Cha mẹ, ân Tổ quốc, ân Sư trưởng, ân Đàn-na tín thí, Thích Tâm Mẫn nhận thấy trong những năm qua, khi thực hiện cuộc hành trình lễ Phật từ chùa Hoằng Pháp về non thiêng tâm linh Yên Tử, ít nhiều bản thân và các vị đi cùng đã được chư Tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa cùng các cấp chính quyền trợ duyên và tạo thuận lợi rất nhiều cho Tâm Mẫn thực hiện tâm nguyện của mình.

 
 

 

Nay tâm nguyện đã hoàn mãn, Tâm Mẫn có đôi lời xin thành kính tri ân công đức của chư Tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, cùng các cấp chính quyền đã trợ duyên.

Tâm Mẫn có dự định tổ chức một buổi tọa đàm tri ân ngay sau khi trở về bổn tự, nhưng do chùa Hoằng Pháp về cuối năm có khá nhiều Phật sự và các ngày lễ lớn nên chưa thực hiện được. Vì vậy, được sự cho phép của Sư phụ và Tăng chúng chùa Hoằng Pháp, buổi tọa đàm tri ân sẽ tổ chức vào ngày 27/01/2013 nhằm ngày 16/12 năm Nhâm Thìn.

Riêng trong thời gian đây, Tâm Mẫn chỉ có đôi lời này kính mong chư Tôn đức Tăng Ni hoan hỷ.

Kính mong các cấp chính quyền và quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đồng hoan hỷ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

Thích Tâm Mẫn

Kính lời


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan