Từ khóa: Cambodia


Chùa Hoằng Pháp Cambodia: Khóa tu niệm Phật một ngày

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng với tâm nguyện hoằng pháp muốn đem những lời Phật dạy đến với tất cả mọi người, Đại đức đã không ngại gian khó, thay vào đó mỗi tháng tại chùa có tổ chức một ngày tu cho Phật tử kiều bào Việt Nam.

TT Thích Chân Tính giảng pháp và tặng quà tại Cambodia

Sáng ngày 22/3/2012 (nhằm ngày 22 tháng 2 nằm Giáp Ngọ), nhân lễ húy kị lần thứ 11 thầy khai sơn chùa Phước Thiên - Ấp 6, xã Neale Loeung, huyện Peam Ror, tỉnh Prey Veng, Cambodia. Thượng tọa Thích Chân Tính cùng chư Tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp,

Trang 1  /  1  (5)