Có ba hạng người thờ Phật

Tìm hiểu - Vấn đáp

Thờ Phật là một biểu hiện sự kính ngưỡng cao cả và bày tỏ lòng tri ân chân thành của người Phật tử đối với Đức Phật.Việc thờ và tôn trí hình tượng Phật trong gia đình còn là cách để các thành viên trong gia đình có cơ hội thường được chiêm ngưỡng dun