Tinh tấn quá mức cũng không an

Tìm hiểu - Vấn đáp

Trong tu tập nếu nỗ lực thái quá mà không đạt kết quả thường kéo theo hiệu ứng mệt mỏi đồng thời tạo ra cảm giác tự ti, thất vọng và dẫn đến thối thất. Ngược lại, nếu quá thụ động, thiếu tinh cần sẽ dẫn đến biếng nhác, nhàm chán, phó mặc thân phận cũ

Phật dạy hỷ lạc với xả thí cúng dường

Tìm hiểu - Vấn đáp

Đại thí chủ Anàthapindika (Cấp Cô Độc) đã nhiều năm thực hành bố thí rất to lớn, tâm tư thật hào phóng và khoáng đạt nhưng Thế Tôn vẫn luôn khuyến tấn “chớ có bằng lòng” vì mình đã cúng dường nhiều, có công đức lớn với Tam bảo mà phải luôn “an trú hỷ

Thiên tai, chiến tranh và dịch bệnh do đâu?

Tìm hiểu - Vấn đáp

Hành phi pháp là không tuân theo pháp luật hiện hành; không gìn giữ các chuẩn mực đạo đức, phép tắc truyền thống được thiết lập từ xưa; không sống và thực hành theo Chánh pháp của Phật dạy, như xan tham, kiết phược và quen hành ái dục chi phối.

Ý nghĩa thập hiệu Như Lai

Tìm hiểu - Vấn đáp

Là người con Phật, chúng ta cần phải biết về danh xưng của Đức Phật để phát khởi tâm cung kính chí thành khi nghe danh hiệu Ngài và trưởng dưỡng niềm tin sâu sắc vào bậc Thầy giác ngộ hoàn toàn của chúng sinh ở cõi Ta-bà này.

Tích đức cách nào đơn giản nhất ?

Tìm hiểu - Vấn đáp

Tích đức là tích lũy công đức, vun bồi phước báo để trang nghiêm tự thân, giúp cho đời sống trong hiện tại và tương lai luôn được an lạc. Những ai từng kinh qua những biến động, thăng trầm trong cuộc sống đều biết rõ “có tài mà cậy chi tài”.

Có ba hạng người thờ Phật

Tìm hiểu - Vấn đáp

Thờ Phật là một biểu hiện sự kính ngưỡng cao cả và bày tỏ lòng tri ân chân thành của người Phật tử đối với Đức Phật.Việc thờ và tôn trí hình tượng Phật trong gia đình còn là cách để các thành viên trong gia đình có cơ hội thường được chiêm ngưỡng dun