Nghi thức sám hối – Hệ phái Khất Sĩ

Nghi lễ tổng hợp

Nghi thức sám hối được trì tụng mỗi nửa tháng một lần. Bài Sám Hối là một tấm gương để chúng ta tự soi, để ta thấy được những vụng về, sai sót do nếp sống hàng ngày của ta tạo ra, do đó ta có thể chuyển hóa thân tâm và ứng xử của ta trong đời sống hà

Bài sám oan gia trái chủ

Nghi lễ tổng hợp

Mỗi người sinh ra trong cõi Ta bà này đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến nơi đây. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhấtoan gia trái chủ là niệm Nam mô A Di Đà Phật.

Tuyển tập các bài phục nguyện hay

Nghi lễ tổng hợp

Phục nguyện được sử dụng sau các thời kinh và các nghi thức như niệm Phật, sám hối, cầu an cầu siêu...ngoài phần Hồi hướng ra, chúng ta có thể đọc thêm các bài Phục nguyện tùy theo nhu cầu và căn cơ người tu Phật.

Bài cúng sám tạ từ đường tổ tiên

Nghi lễ tổng hợp

Sám tạ từ đường tổ tiên là khi lễ xong, hay cuối năm vào dịp Đông chí, đầu năm vào dịp Thanh minh, hay khi sửa nhà thờ, khi bốc mộ...thì dùng khoa này. Hiểu rộng ra đây là khoa sám hối những việc chưa chu đáo với gia tiên và tạ ơn gia tiên đã phù trì

Nguồn gốc và ý nghĩa nghi thức 'Cúng Quá Đường'

Nghi lễ tổng hợp

Cúng Quá Đường là một nghi thức quan trọng không thể thiếu trong mùa an cư kiết hạ hay kiết đông của hàng đệ tử xuất gia.Từ “Quá đường (Quả đường), còn gọi là Thượng Đường hay Phó Đường, nơi Tăng chúng đến thọ thực mà tâm không tham trước. Quá Đường,

Nghi thức cúng cơm hương linh

Nghi lễ tổng hợp

Cúng cơm là cúng sau khi người vừa mới chết, hầu hết đều phải trải qua giai đoạn thọ thân trung ấm tối đa là 49 ngày, sau đó sẽ thọ sanh vào cảnh giới tương ứng với nghiệp lực đã gây tạo. Trong thời gian thọ thân trung ấm, hương linh vẫn thọ dụng đượ

Bài cúng Giao thừa năm Quý Mão - 2023

Nghi lễ tổng hợp

Tết Nguyên Đán về, giao thừa là thời khắc chuyển giao năm cũ qua năm mới rất được mong chờ. Theo phong tục của người Việt,lúc này sẽ cúng giao thừa để cầu mong một năm mới bình an. Dưới đây là bài văn khấn giao thừa đầy đủ nhất.

Bài cúng Tất niên chiều 30 Tết

Nghi lễ tổng hợp

Để kết thúc một năm cũ,đón chào những ngày tháng năm mới, tại Việt Nam các gia đình thường tổ chức lễ cúng cuối năm gọi là cúng Lễ Tất niên (Trừ tịch) vào chiều 30 tháng 12 âm lịch.

Bài cảm niệm vu lan báo hiếu

Nghi lễ tổng hợp

Bài cảm niệm vu lan dành cho hàng Phật tử tại gia dâng lên cha mẹ vào những ngày tổ chức lễ vu lan báo hiếu, đây là dịp những người con nói lên công lao sinh dưỡng đồng thời sám hối những lỗi lầm với hai đấng sinh thành.

Dẫn chương trình tang lễ Phật giáo

Nghi lễ tổng hợp

Theo Phật giáo, cái chết chỉ là sự bắt đầu cho một kiếp sống mới. Người chết sẽ chấm dứt kiếp sống hiện tại, và bắt đầu đầu thai chuyển kiếp tới một kiếp sống khác và tang lễ của một người đệ tử Phật chỉ nên tiến hành trong sự giản dị, không nên chú