;

Cảnh chùa Thầy hơn 100 năm trước

Miền bắc

Chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội là một trong những ngôi chùa có cảnh quan non nước hữu tình, thiên nhiên hòa hợp, chùa Thầy còn là nơi lưu dấu tu hành của một vị cao tăng thời Lý – Thiền sư Từ Đạo Hạnh.