Cáo phó: Ni trưởng Thích Đàm Được viên tịch

Thông báo

Do bệnh duyên, Ni Trưởng Thích Đàm Được đã viên tịch vào lúc 14h25' ngày 10/7/2022 (nhằm ngày 12/6/Nhâm Dần) tại chùa Tổ Am Đường, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trụ thế 84 tuổi, giới lạp 61 năm.

Tìm tư liệu về cố Hòa thượng thượng Nhật hạ Sách

Thông báo

Hướng đến lần húy kỵ thứ 67 của cố Hòa thượng Thích Nhật Sách, thân nhân, quyến thuộc Bồ đề của Ngài và người có tâm huyết với Phật giáo Hà Tĩnh mong muốn tìm lại những thông tin về Ngài, về Phật giáo Hà Tĩnh trong thời kỳ1930 - 1955.