Mật tông

Lục Tự Thần Chú Vương Kinh

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong rừng Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ. Bấy giờ có một người con gái Ngoại Đạo thuộc giai cấp Chiên Đà La dùng yếm đối để mê hoặc Tôn Giả A Nan Ngay lúc ấy Đức Như Lai nhìn thấy A Nan bị hoảng hốt nên vì Ngài (A Nan

Công dụng và ý nghĩa của những Thần chú

Những người hành trì Kinh Đại Thừa Phật Giáo đều có tụng các Thần Chú trong các thời khoá nhằm mục đích tiêu trừ nghiệp chướng oan khiên, thêm được phước lành tăng trưởng.

Dấu vết của Luân hồi

“Có cả thảy sự vật là tâm, ly cả thảy sự vật là tánh”. Sao là có cả thảy sự vật? Đó là một câu hỏi để một người hành giả bắt đầu tìm về dấu vết của nó. Một lỗ thủng vào nhà. Ánh sáng ấy lọt vào lỗ thủng đó đi vào nhà. Chúng ta quan sát nhìn thấy nó c

Phép Quán Thế Âm Bồ Tát để sám hối và thanh tịnh nghiệp

Chúng ta hãy tạo động lực bằng cách nghĩ rằng ta đã tạo nhiều ác nghiệp ở kiếp này và trong vô lượng kiếp trước. Những ác nghiệp này, khi kết trái, sẽ trở thành những nỗi đau khổ liên tục nếu ta không thanh lọc (rửa sạch) chúng. Ác nghiệp sẽ làm cho

Ấn và Chú của Mật Tông

Những nhà tu hành Mật Tông dùng những Mật Chú trong những trường hợp cần thiết nhất và cũng hạn chế nhất để tránh những tác hại khác. Một trong những loại Mật Chú quan trọng và thông dụng là Mật Chú Đà Ra Ni (Dharani).

Mật tông vấn đáp (2)

Đây là một hình thức bố thí có thể được xếp vào loại “Pháp thí”. Kinh Phật dạy: “Pháp thí cao hơn tài thí”, có nghĩa là cao hơn cho người ta tiền bạc. mà sự bố thí này lại là Ba la mật, nghĩa là tuyệt đỉnh, ở chỗ mình đem cho mà chẳng cần người được

Giáo pháp về Đức Quan Âm, sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ

Thứ 5 ngày 18/04, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa và Tăng đoàn Truyền thừa quang lâm, cầu nguyện quốc thái dân an và ban đại lễ gia trì quán đỉnh cộng đồng Quan Âm tại chùa Nam Hải, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiếu, TP Đà Nẵng.

Có một ngón tay chỉ mặt trăng trong tâm tôi

Để chúng ta thoải mái, nhẹ nhàng trong pháp tu Mật chú Chuẩn đề, trong bước đường hành trì, hành pháp lần lượt chúng ta cùng nhau nhìn lại quãng đường đã qua.

Ý nghĩa và hướng dẫn thực hành pháp tu trì lục độ Phật mẫu Tara

Trong một bản Kinh Lục Độ Phật Mẫu khác có kể rằng: Đức Tara được sinh ra từ giọt nước mắt bi mẫn của Đức Quan Âm. Nhân duyên vì Đức Avalokiteshvara hay Đức Quan Âm đã không ngừng cứu độ chúng sinh để giải thoát tất cả thoát khỏi cõi địa ngục thống k

Thần chú trừ rắn độc

Thuở xưa, trú xứ của những người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình thường là khu rừng, vách núi, hang động, đồng hoang… Ngay cả Đức Thế Tôn, khi đã có những tu viện do các cư sĩ xây dựng cúng dường như Trúc Lâm, Kỳ Viên… thì Ngài cũng chỉ

Tổng quan về Du già hành tông (phần II)

Điểm then chốt của giáo lý Du già hành tông nằm trong ý niệm về nghiệp đã được kế thừa và lý giải một cách rất chính xác. Phật giáo nhắm vào sự hàng phục vô minh và đau khổ thông qua việc chuyển hóa các nghiệp duyên; nên trong Phật pháp, theo biện lu

Tổng quan về Du già hành tông (phần I)

Du già hành tông là một trong hai tông phái Đại thừa Phật giáo Ấn Độ. Sự sáng lập tông phái này được quy cho hai anh em ngài Vô Trước và Thế Thân. Nhưng giáo lý và học thuyết căn bản của tông này đã được lưu hành ít nhất là một thế kỷ trước đó.

Thiền quán Mật chú Chuẩn Đề qua kinh Kim Cang

Kinh Kim cang là một trong những bộ kinh gối đầu giường của chư thiền giả. Cho nên, Kinh kim cang là một tác phẩm lớn, một bộ kinh tối thượng thừa của Hiển giáo. Với tính chất cao cả, vô thường như thế, hôm nay, sẽ kết hợp lại giữa hiển giáo kinh Kim

Khái quát tìm hiểu Mật Tông qua chú Đại Bi

DẪN NHẬP Từ Bi, khi nghe nói về hai tiếng Từ Bi, ôi! Sao mà ngọt ngào, sao mà dịu mát. Hai tiếng “Từ Bi” lần đầu tiên đi vào trong tâm khảm con thuở vừa mới lên mười.

Quán Đảnh

Phật giáo Tây Tạng lần đầu tiên đến phương Tây, các quán đảnh [empowerment] được gọi là “lễ kết nạp” [initiation], một từ mà chúng tôi mượn từ những người tiền nhiệm của thuyết thần trí

Ngôn Ngữ Mật Tâm

Khi thực hành pháp tu mật chú Chuẩn Đề, người hành giả trước nhất phải biết quán soi cái thân ngũ uẩn của mình, biết thân tứ đại; đất, nước, gió, lửa này là do sự hòa hợp giả hợp với nhau mà thành.

Con Đường mang tên “Không lộ”

Khoảng khắc Hiện tướng hiện hữu là khi hành giả không tự làm chủ cảm xúc, tâm tư, để cho chúng lệch nghiêng về một phía hoặc quá buồn, hoặc quá vui v..v…v..

Trang 1  /  3   (47)