;

Nơi nào chúng sanh cần, thầy đến

Gương điển hình

Vị thầy trẻ phát nguyện ở lại nơi đây, từng bước xây dựng lại ngôi già lam cổ kính, rêu phong và sẽ dung hết phước báu non trẻ cũng như tâm huyệt tuổi trẻ của mình trùng tu lại ngôi Tam Bảo, đến đâu hay đến đó.

Chùa Thiên Quang tặng quà học sinh khuyết tật năm học mới

Tin tức

Nhân dịp lễ khai giảng năm học mới niên khóa 2022-2023, sáng 5/9/2022, Quỹ từ thiện chùa Thiên Quang kết hợp với Công ty Dược phẩm Mỹ Anh (Cà Mau) đã tặng quà cho các em học sinh khiếm thị, khiếm thính tại Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhậ

Từ 1/9: Làm từ thiện phải ghi chép đầy đủ kết quả tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp

Tin tức

Từ 1/9, các cá nhân có các hoạt động xã hội, từ thiện có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải thực hiện theo quy định; đồng thời lập báo cáo và công khai tình hình tiếp n