Tắm những vị Phật nào ?

Thơ -Truyện- Sách

Tắm vị Phật bên trong là chúng ta rủ sạch mọi phiền não của tâm, mọi tham lam, giận hờn, đố kỵ, bực dọc, hơn thua, ganh ghét, thù hận…của chính chúng ta bằng nước cam lồ của sự tu tập, của sự bố thí, của lòng từ bi, của khối trí tuệ.

Truyện ngắn: Tử tội

Thơ -Truyện- Sách

Mọi tội ác đều phải đền tội, giá như con người biết rời bỏ những tham muốn, rời bỏ những thói hư tật xấu, rời bỏ đam mê tệ nạn, biết thương bản thân, biết nghĩ đến gia đình, làm lành tránh dữ thì sẽ không rơi vào tội ác...

Cái bát

Thơ -Truyện- Sách

Bắc Nam chén, bát gọi khác nhau/Công năng thì có khác gì đâu ?/Phật tánh nào phân Nam với Bắc/Một mai bát vỡ chớ lo âu...

Hà Tĩnh trong tôi

Thơ -Truyện- Sách

Vườn hoa đẹp nhiều loài phô diễn/Lắm sắc mầu lưu luyến thập phương/Truyền thống xưa kiêu hãnh địa phương/Hà Tĩnh sẽ luôn vươn tiến mãi.

Thơ: Về nơi an lạc

Thơ -Truyện- Sách

Ta đi trong cõi mình ta,Giật mình bỗng ngỡ như là đã quen.Con đường bản thể ngã nghiêng,Cố tìm một bước thanh thiên mộng trần,Du đường trăng ngỡ phù vân...

Mẹ ở nơi con

Thơ -Truyện- Sách

Mẹ ơi,Mặt trời có những hoàng hôn,Nhưng trái tim mẹ cho con,Mãi đỏ như mặt trời bình minh,Nơi cánh đồng sáng sớm,Đầy hơi sương...