;

Phong thủy địa lý có thay đổi được mệnh trời ?

Xã hội - Tâm linh

Thánh Tả Ao được coi là ông tổ của nghề địa lý phong thủy Việt Nam. Ông Tả Ao tên thật là Nguyễn Đức Huyền, là người làng Tả Ao, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, tức huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tảo Ao là nhà phong thủy kiệt xuất nước Việt, ông đã dùng