Tết Thanh minh năm 2023 là ngày nào?

Xã hội - Tâm linh

Tết Thanh minh là gì? Tết Thanh minh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về tâm linh của người Việt, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu thanh minh có nghĩa là gì, làm thế nào để biết ngày nào là Tết Thanh minh.