Hòa thượng Thích Đạt Thanh (1853 – 1973)

Nhân vật

Cuộc đời của Hòa thượng Thích Đạt Thanh là một tấm gương trí dũng của người con Phật, làm nên công đức cho sự nghiệp thống nhất Phật giáo nước nhà trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Nam.

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

Nhân vật

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, một trong những vị tiền bối thạch trụ tòng lâm đã cống hiến một đời cho đạo pháp, cuộc đời Ngài mẫu mực tài đức vẹn toàn danh tiếng Ngài cả 3 miền đất nước đều kính ngưỡng.

Ân đức sáng ngời sự hiện diện

Nhân vật

Từ ngày Phật giáo Việt Nam thống nhất trên cả nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập (1981-2022) đến nay đã 41 năm, với 3 vị Pháp chủ đã lần lượt nhẹ gót về Tây.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ: Một nhân cách lớn, một tấm gương sáng ngời vì Đạo pháp và Dân tộc

Nhân vật

Có thể nói, cuộc đời và đạo hạnh của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ như một quyển kinh Phật sống, là bài học cao quý cho hậu thế muôn đời. Cuộc đời Hòa thượng là minh chứng sinh động cho những giá trị văn hóa, đạo đức của Phật giáo trong đời sống x

Tiểu sử Hòa thượng Tánh Thiên Nhất Định

Nhân vật

Tổ sư húy thượng Tánh hạ Thiên, hiệu Nhất Định, thuộc đời thứ 76 từ Tổ Ma ha Ca-diếp ở Tây Trúc, đời thứ 39 Thiền phái Lâm Tế ở Đông độ và đời thứ 5 Thiền phái Thiệt Diệu Liễu Quán, Việt Nam.

Tiểu sử Ni trưởng Thích Nữ Như Giác 1926-2022

Nhân vật

Ni trưởng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống thờ kính Tam Bảo nên từ thuở thiếu thời Ni trưởng đã có duyên lành ăn chay trường và niệm Phật từ khi còn nhỏ, một lòng kính mộ Phật pháp.

Sơ tổ Trúc lâm Trần Nhân Tông với Yên sơn

Nhân vật

Nói đến đời Trần là người ta nghĩ đến một giai đoạn lịch sử phồn thịnh của Đất nước, bởi thời kỳ này không chỉ kinh tế - văn hóa xã hội phát triển mà Phật giáo cũng được coi Quốc giáo của Đại Việt.

Một số tư liệu mới về Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhân vật

Thế là nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Ý nghĩa của hành động ấy đã được thế giới bàn cải rất nhiều và vị trí lịch sử của bồ tát Quảng Đức trong lòng dân tộc đã được khẳng định từ lâu.

Tiểu sử Cư sĩ Đoàn Trung Còn

Nhân vật

Ngoài việc nghiên cứu giáo lý của đức Phật để biết đường tu hành, ông còn để tâm truyền bá chánh pháp đến các tầng lớp nhân dân như bổn phận một vị xuất gia, góp công rất lớn cho sự nghiệp chấn hưng Phật giáo và phổ biến Phật học vào giai đoạn nửa đầ

Người Phật tử tại gia đầu tiên trong Phật giáo là ai?

Nhân vật

Khi Đức Phật vừa thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, có 2 vị thương gia là Bhallika và Trapusha dẫn đoàn xe chở hàng đi ngang qua, được Chư thiên mách bảo, hai thương gia này lòng tràn đầy vui sướng, vội dừng xe, sắp xếp bánh và mật ong, rồi cùng nhau đi đ