;

bài thỉnh chuông


Văn thỉnh đại hồng chung

Nghi lễ tổng hợp

Đại hồng chung là một pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống tâm linh của con người, mọi loài và mọi cảnh giới. Tiếng chuông chùa, có thể thấu đến cõi địa ngục u ám, chúng sanh nào bị đọa nhờ nghe tiếng chuông này liền đượ