;

bé 4 tuổi ăn chay thuộc kinh phật


Đôi điều về bé Tường Lam

Thời gian qua trên mạng liên tục xuất hiện những câu chuyện về cháu bé Tường Lam 4 tuổi, bé còn độ tuổi đi nhà trẻ, đã biết ăn chay, thuộc làu các bài Chú Đại Bi, Chú Dược Sư...nói thông những lời Phật dạy, trong khi ba mẹ của bé không đi chùa, không

Mạng xã hội và góc nhìn về bé Tường Lam

Sự kiện - Vấn đề

Việc thánh hoá một cô bé như Tường Lam sẽ vô tình gây ảnh hưởng đến đời sống của trẻ em, ảnh hưởng sự phát triển tự nhiên về mặt tâm lý, năng lực, nhất là đối với người tu tập càng là điều nên tránh. Việc đánh bóng có phần thái quá về hiện tượng em b