;

cách trợ duyên cho người hấp hối


Phật dạy cách trợ duyên cho người hấp hối

Tìm hiểu - Vấn đáp

Để có được một một sự ra đi nhẹ nhàng và bình an, chìm vào “giấc ngủ ngàn thu” một cách lặng lẽ không đau đớn, vật vả, quằn quại và hốt hoảng là điều không phải ai cũng có được. Sinh thời phải tu tâm dưỡng tánh, trồng phước tích đức, từ bi hỷ xả thật