;

chùa an phước


Pháp hội Di Đà tại chùa An Phước, Đà Nẵng

Miền Nam

Nói đến tên Tây Phương Tịnh Độ thì bất cứ ai Trong hàng Phật tử chúng ta điều liên tưởng đến Đức Phật A Di Đà, là vị Phật giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, đang tiếp dẫn chúng sinh phát tâm vãng sinh về nước của Ngài.