;

cơm chay miễn phí


GĐPT Đà Nẵng phát cơm chay miễn phí cho thí sinh

Tin tức

Sáng ngày 1/7/2017, kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông trung học bước vào ngày thi đầu tiên với môn Toán. Nhưng đối với các tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi GĐPT Đà Nẵng thì đây là ngày thứ 4 tham gia chương trình.