;

đại đức thích quảng nghĩa


Ngày thứ tư Pháp hội Dược Sư tại chùa Bằng 2023

Miền Bắc

Sáng ngày 16-11-2023, bước sang ngày tu tập thứ tư của Pháp hội Dược Sư truyền thống lần thứ XVIII tại chùa Bằng - Linh Tiên Tự (quận Hoàng Mai, Hà Nội), Đại đức Thích Quảng Nghĩa - Phó văn phòng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN đã quang lâm đàn tràng và có