;

dặn dò


Lời mẹ dặn

Thơ -Truyện- Sách

Lên đường hành đạo tha phương,Trong tâm ấp ủ tình thương Mẹ hiền.Cho dù thế sự đảo điên,Nhất tâm niệm Phật nhớ miền Lạc Bang.