;

đàn giới nghệ tĩnh


Hội nghị triển khai công tác tổ chức

Miền Trung

Sáng nay ngày 30/7/2013 (nhằm ngày 23 tháng 6 năm Quý Tỵ)tại chùa Cảm Sơn,trụ sở BTS,GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh,Thường trực BTS,GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đã tổ chức hội nghị liên tịch triển khai công tác tổ chức "Đàn Giới Nghệ Tĩnh" PL 2557_DL 2013.