Từ khóa: james christophe


Câu chuyện về chàng thanh niên Pháp bỏ nhà sang Việt Nam đi tu

Để thực hiện ước mơ này, sau giờ làm việc Thái Hội âm thầm đến một trung tâm đào tạo ngoại ngữ để học tiếng Việt. Thấy anh học một ngoại ngữ tương đối lạ, nhiều người bạn tra hỏi thì anh nửa thật nửa đùa : “Tớ học để qua Việt Nam đi...tu”. Nghe xong,

Trang 1  /  1  (1)