;

kinh sala


Trí tuệ là yếu tố tiên quyết của người xuất gia

Đời sống

Trí tuệ là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát. Để có được trí tuệ đó là một quá trình thực tu thực chứng, được ví như tiến trình tiêu hoá thức ăn, nhờ quá trình tiêu hoá này mà trí tuệ được sanh khởi và thấy rõ thực tướng của vạn pháp.