;

lễ tạ đàn dược sư


Chùa Phúc Thành: Lễ tạ đàn Dược Sư

Miền Trung

Tối ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (14/02/2014), Chùa Phúc Thành ( Hưng Châu - Hưng Nguyên ) đã cử hành nghi lễ tạ đàn Dược Sư cầu quốc thái dân an sau một tuần tổ chức. Lễ Dược Sư là một trong những đàn lễ quan trọng của Phật giáo được tổ chức vào