;

ma túy


Thiền Vipassana tuyên chiến với ma túy

Thiền tông

Thiền Vipassana đã truyền dạy chúng ta một phương châm sống,hãy tự chiến thắng chính mình.Phương tiện hành trì duy nhất và thực hành điều gì là hai vũ khí thiền (Anapana) Tỉnh giác hơi thở và thiền (Vipassana) tỉnh giác thân cảm thọ.