;

quỹ đạo phật ngày nay


Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cúng dường trai tăng tại HVPGVN

Miền Nam

Còn gì phước báu và hữu duyên cho bằng khi các Phật tử được tu học trong một không gian cùng với gần 400 Tăng Ni sinh, thử hỏi trên đất nước Việt Nam, có nơi nào được nhân duyên đến như thế! Đó là khóa tu Ngày an lạc thường kỳ được Trưởng lão, HT. Th