Từ khóa: sa pa


Auberge Đặng Trung - ngôi nhà bình an và yêu thương

Tôi không thể quên phong cách nhẹ nhàng và trí thức của chú Đặng Trung. Phải tu tập công phu thế nào thì mới có cách sống thảnh thơi, rộng rãi, thong dong đến vậy. Có lẽ đến nay, tôi không đủ duyên may và vẫn ít biết những cư sỹ tại gia có thành tựu

Trang 1  /  1  (1)