;

tắm phật tại tư gia


Bình Định: Lễ tắm Phật tại cửa hàng Phước Huy

Miền Nam

Kính mừng ngày Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi cõi Ta bà. Tại cửa hàng Phước Huy số 306/13A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã thiết trí lễ đài vườn Lâm Tì Ni và lễ mộc dục, tối ngày mồng 8/4/ năm Quý Mão (26/5/2023) P