tội câu cá


Quả báo cho những người thích câu cá

Thơ -Truyện- Sách

Bây giờ nhìn cảnh hai mắt A Ban trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tóc dựng đứng. Không thể không tin nhân quả báo ứng như bóng theo hình, câu chuyện xảy ra cho A Ban là