;

trao quà từ thiện


Chùa Bửu Minh tổ chức lễ vu lan báo hiếu PL 2559

Miền Nam

Vu Lan Báo Hiếu là lễ hội truyền thống của người con Phật nói riêng và từ lâu nó đã trở thành một ngày lễ trọng đại không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa tâm linh nói chung của người Việt Nam, là dịp để nhắc nhở những người con hướng về cội nguồn,