;

y áo phấn tảo


13 hạnh tu đầu đà

Tìm hiểu - Vấn đáp

Hạnh đầu đà là một trong những hạnh tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, thoát ly khỏi tham dục, trừ bỏ phiền não cấu trần.Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo.

Màu áo hoại sắc

Đời sống

Ngày nay, một số Phật tử chưa nhận thức được rõ ràng việc mặc màu áo theo đúng tinh thần nhà Phật. Bất kì ai hễ khoác lên mình bộ áo hoại sắc thì phải ý thức được rằng mình đang là một hành giả tu Phật, đang đại diện cho một tôn giáo đề cao sự bình đ