Bài viết của tác giả: Diệu Trí


Ân thầy cô trong suy nghĩ của áo Lam

Trong các bài giáo lý truyền đạt cho các đệ tử của mình, Đức Phật có đề cập đến Tứ trọng ân (ơn Tam Bảo, ơn cha mẹ, ơn quốc gia xã hội và ơn Thầy bạn), điều này như một minh chứng lý giải rằng con người chúng ta không thể tồn tại và phát triển được n

Trang 1  /  1