;

Bài viết của tác giả: Hồng Lam - Hương Thành


Khóa tu một ngày chùa Phước Viên

Sáng 08/7/2012(20/5 – Nhâm Thìn) trời trong xanh, nhưng lại không có nắng vì mấy hôm liền mưa liên tục không ngớt. Phước Viên có khóa tu một ngày dành cho các em nghi lễ trẻ.

Trang 1  /  1