Bài viết của tác giả: Hữu Tình - Triều Dương


Nghệ An: Một học sinh giỏi mắc bệnh hiểm nghèo

Để có tiền điều trị cho con, vợ chồng tui đành phải bán con trâu cày kéo, thế chấp luôn nhà cửa, ruộng vườn nhưng bao nhiêu cũng hết, như muối đổ sông biển vậy. Giờ gia đình cũng chả biết nhìn vào đâu để bán hay vay mượn mà cứu chữa cho con nữa” – Ch

Trang 1  /  1