;

Bài viết của tác giả: HT.Tinh Vân


Tại sao chúng ta hay gặp chướng ngại trong cuộc sống ?

Có những nguyên nhân chính làm cho chúng ta gặp chướng ngại là: miệng nói không làm, ý nghĩ điều tà, thân làm việc ác, tính toán thiệt hơn. Tất cả đều là do chính chúng ta làm hại chúng ta. Nếu chúng ta chịu sửa đổi chính mình thì sẽ không bao giờ gặ

Cùng nhau chúng ta là một

Khi bên nhau ai cũng thấy vui, thấy khỏe, thấy có ích, thấy học được nhiều thứ, thấy nhận được nhiều năng lượng và tình yêu thương. Cảm xúc luôn rất tuyệt và chương trình luôn rất ý nghĩa.

Trang 1  /  1