Bài viết của tác giả: Minh Thạnh – Nguyên Lạc


Tiến sỹ văn hóa đọc “thuê” người đọc sách

Quả thật là thời nay, con người lười đọc sách. Mà Đức Phật đã dạy 3 chữ: văn, tư, tu. Tức phải học, phải đọc rồi mới nghiền ngẫm đúng sai, phải quấy để rồi thực hành. Làm sao để mọi người chăm đọc sách hơn, làm thế nào để kinh sách có trong mỗi gia đ

Trang 1  /  1