Bài viết của tác giả: Minh Thiện


Vị Thầy ân nhân của đồng bào Phật tử dân tộc

“Khi lên đây làm việc, trong quá trình tiếp xúc, thầy thấy thương bà con đồng bào dân tộc lắm. Họ sống rất chân chất, đồng thời, Phật pháp ở đây cũng còn khiêm tốn, vì thế thầy thấy mình lên đây làm việc là đúng lắm!” Đây là tâm sự của thầy Thích Tâm

Bồ Đề Đạt Ma quán tâm pháp

Tài liệu này ghi lại phần luận của Tổ Bồ-Đề Đạt-Ma trong quyển sách Bồ-Đề Đạt-Ma Quán Tâm Pháp do thầy Minh Thiền dịch và giảng giải tại chùa Hội Tông, Phú Định, vào năm 1973, xuất bản bởi Nhà xuất bản Quế Sơn, Võ Tánh. Quán Tâm Pháp là tên chung cho

Đại phước trong đời

...Con cũng bắt đầu tìm hiểu về đức Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện và thế giới Cực Lạc của ngài thông qua sách vở và những lời khai thị của các tổ Tịnh Độ tông. Con đã tìm được đường lối tu hành đúng đắn cho mình, đó là pháp môn Tịnh Độ. Hầu hết

Trang 1  /  1