Bài viết của tác giả: Nguyễn Văn Quang


Lễ phật Đản tại chùa Thiên Phúc Hưng Yên

Vừa qua, ngày 6/5.2014 chùa Thiên Phúc Kim Đông – Hưng Yên đã tổ chức Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2558- DL 2014 . Trên 1 ngàn tín đồ Phật tử trong và ngoài huyện cùng với chính quyền sở tại đã về dự.

Trang 1  /  1