Bài viết của tác giả: Như Quỳnh


Chùa Long Hưng mang yêu thương đến trại Phong Chí Linh

Căn bệnh phong quái ác dù không còn là nỗi khiếp sợ, nhưng những bệnh nhân không may mắc phải bệnh Phong vẫn luôn chịu sự mặc cảm, lạnh lùng và miệt thị của một số người chưa thật sự thấu hiểu và cảm thông trong xã hội.

Trang 1  /  1