;

Bài viết của tác giả: Tâm Từ


Lễ tưởng niệm Tổ sư và khóa tu một ngày tại chùa Diên Quang

Sáng 22/11/2015 (nhằm ngày 11/10 Ất Mùi), nhân khoá tu một ngày, chư tôn đức Tăng và quý vị Phật tử khắp nơi đã có mặt từ rất sớm tại chùa Diên Quang – xã Việt Hùng – Quế Võ – Bắc Ninh để tham dự lễ tưởng niệm ngày húy kỵ lần thứ 27 của cố đại lão Hò

Trang 1  /  1