;

Bài viết của tác giả: Thích Nữ Hạnh Đoan


Hương xuân

Xuân về, những chậu hoa trong vườn tôi nở rộ, tỏa ngát hương. Xuân mang không khí hân hoan bủa khắp, cây lá thay áo mới, mặt người hớn hở, không còn nét lạnh lùng mùa Đông, nóng nảy của mùa Hạ hay vẻ đìu hiu của mùa Thu.

Ấn tượng về cư sĩ Quả Khanh

Cư sĩ Quả Khanh đặc biệt ưa trì tụng Lăng Nghiêm, cực lực đề xướng giới sát, phóng sinh, ăn chay, niệm Phật, tụng Kinh Địa Tạng…

Vu lan không có Ba

Ba đã ra đi rất tuyệt vời, khiến con cảm thấy Phật pháp thật nhiệm mầu và hiểu rõ mình cần chuẩn bị tư lương cho tôt trước khi xác thân tan rã.

Nhân quả báo ứng, người xiên cá, cá móc người

Nhân Quả báo ứng không phải không đến mà là chưa đủ nhân duyên để trổ quả, khi còn bình yên là lúc còn có cơ hội sám hối sửa đổi, một khi quả ác đã trổ rồi thì trở tay không còn kịp nữa.

Viết cho nhau lần cuối

Mười sáu tuổi tôi vào chùa tu, những tưởng vào chùa thoả mộng bình an không sát sinh. Nhưng còn sát sinh hơn lúc ở đời. Đang tu yên bình thì sau 75 tất cả người trẻ trong tu viện phải rời núi Chân Không ở Vũng Tàu để xuống khu rừng Viên Chiếu cách Lo

Dứt sát sinh, thay đổi số mệnh

Sau khi học Phật pháp, tôi biết được rằng phóng sinh có những lợi ích thù thắng, chẳng hạn như thân thể khang kiện, kéo dài tuổi thọ, thay đổi vận mệnh xấu v.v.

Trang 1  /  1