;

Bài viết của tác giả: Thích Phước Đạt


Triết lý sống của người Phật tử Việt nam

Tự tin ở mình, tin rằng Phật chính là mình, nếu biết tu tập sẽ được sức mạnh phi thường lay trời chuyển đất. Đức tin đó là một trong những giá trị tinh thần quý bàu nhất mà Phật đã đem lại cho người Việt Nam chúng ta. Tư tưởng tự lực, tự cường, tin

Giá trị thực của cuộc sống

Bất cứ ai lãnh hội giá trị đích thực của cuộc sống này , tin chắc rằng sẽ có một đời sống hiện tại lạc trú , thậm chí cánh cửa vô sinh bất tử sẽ mở ra ngay trong cõi đời trần tục này .

Ý nghĩa của Phật sự Đại giới đàn - Chọn người làm Phật

Từ xưa đến nay, không phải ngẫu nhiên, Đại giới đàn nào, ban tổ chức cũng treo biểu ngữ “TUYỂN PHẬT TRƯỜNG”. Điều đó khẳng định mục đích và ý nghĩa Phật sựnày là nhằm tuyển người học Phật và làm Phật, chứ không làm gì khác.

Quan điểm của Phật giáo về thái độ sống bảo vệ môi sinh

Ngày nay nhân loại đang đứng trước vấn đề khủng hoảng môi sinh. Khủng hoảng môi sinh là sự ô nhiễm môi sinh do các phóng xa, sự phân bạch, bụi bạch của thiên nhiên, nạn khai thác rừng, cháy rừng, giao thông vận tải quá tải, sự thiêu đốt, sự khai thác

Trang 1  /  1