;

Bài viết của tác giả: Võ Văn Tường


Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai

Ngày 10/6/2024, Tường Võ có duyên lành viếng Thiền viện Thường Chiếu, Long Thành, Đồng Nai và tặng Thư viện thiền viện tác phẩm mới “Chiêm bái Phật tích Ấn Độ & Nepal”.

Trang 1  /  1